Er is een wetsontwerp in de maak dat het BTW-attest voor renovatiewerken aan ‘oude’ woningen zal afschaffen.

Waarover gaat het?

Renovatie- en herstellingswerken aan woningen zijn onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan het verlaagde BTW tarief van 6%. Om te kunnen genieten van dit verlaagde tarief dient de ‘klant’ een ondertekend attest op te maken aan de aannemer als bevestiging dat alle voorwaarden voldaan zijn. Zonder dit attest is de aannemer aansprakelijk voor het eventueel verkeerd gebruiken van het verlaagd BTW-tarief en in de praktijk is dit vaak een administratieve last voor de aannemer (niet ontvangen attest, kwijtraken attest,…)

Wat wijzigt er?

Het attest zal vervangen worden door een standaardverklaring op de factuur zelf. Deze verklaring zal als volgt opgenomen dienen te worden:
“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van 1 maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minsten 10/15 jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van de werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker (eigenaar of huurder). Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Wat betekent dit voor u?

De aansprakelijkheid voor het correct gebruik van het BTW-tarief zal verlegd worden van de aannemer naar de ‘klant’. Het is dus vanaf 2022 de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om toe te zien of het recht op het verlaagde tarief van toepassing is. Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid.

Vanaf wanneer?

De nieuwe maatregel gaat in vanaf 1 januari 2022. Er is wel een overgangsperiode voorzien tot 30 juni 2022 waar er nog kan gewerkt worden met het vroegere attest.

Conclusie

Deze maatregel kan de aannemer van zijn aansprakelijkheid ontslaan en riskeert dus geen naheffing van btw meer indien achteraf blijkt dat het verlaagde tarief niet van toepassing zou zijn. Het is dus zeer aangeraden om deze nieuwe verklaring correct op te nemen op de factuur!

Deze kenmerken zijn niet volledig en slechts een beknopte samenvatting.

Heeft U meer informatie nodig? Contacteer ons kantoor.

Abonneer je gratis op onze newsflashes

Een nieuwigheid? Ontvang het rechtstreeks in je mailbox!

Eens praten over jouw boekhouding? Kom gerust langs, onze koffie staat alvast klaar!