Sinds 1 januari 2019 kunnen partijen ervoor kiezen om de onroerende verhuur onder de btw-heffing te laten vallen. Dit heeft tot gevolg dat de verhuurder btw dient te rekenen op de huurprijs, maar ook dat deze verhuurder zijn btw op uitgevoerde werken en kosten in aftrek kan brengen.
Deze optie is gebonden aan 6 voorwaarden:

  *   Enkel voor gebouwen en gedeelten van gebouwen
  *   De huurder moet zelf btw-plichtig zijn (dus enkel B2B)
  *   Beide partijen dienen voor deze optie te kiezen door dit uitdrukkelijk op te nemen in een huurcontract of via een afzonderlijke verklaring
  *   Enkel voor nieuwbouw of fundamentele nieuwbouw aangevangen vanaf 1 oktober 2018, of reeds aangevangen voorheen maar waarvoor nog geen btw opeisbaar is geworden voor 1 oktober 2018
  *   Indien partijen een bijzondere band hebben, dient er een marktconforme huur aangerekend te worden
  *   Er is een herzieningstermijn van 25 jaar i.p.v. de gebruikelijke 15-jarige termijn inzake BTW

Indien u deze optie wenst uit te oefenen dient u dit uitdrukkelijk op te nemen in het huurcontract of via een afzonderlijke verklaring met volgende vermeldingen:

  *   Naam, adres en BTW-nummer van verhuurder en huurder
  *   Identificatie van het onroerend goed
  *   De verklaring dat ze de verhuur wensen te belasten
  *   Datum waarop de optie uitwerking heeft

Voor U als verhuurder kan dit een zeer interessante optie zijn, aangezien u hierdoor de btw op uitgevoerde werken en kosten in aftrek kan nemen. De belastingplichtige huurder kan de aangerekende btw ‘in principe’ terugvorderen via zijn btw-aangifte.

Deze kenmerken zijn niet volledig en slechts een beknopte samenvatting.
Heeft U meer informatie nodig? Contacteer ons kantoor.

Abonneer je gratis op onze newsflashes

Een nieuwigheid? Ontvang het rechtstreeks in je mailbox!

Eens praten over jouw boekhouding? Kom gerust langs, onze koffie staat alvast klaar!