Vanaf 01/07/2021 zal binnen de EU op afstandsverkopen bijna altijd btw moeten worden aangerekend van het land van de klant.
Bij twijfels contacteer ons kantoor en dit om uw persoonlijke situatie voor uw bedrijf te bekijken.

Huidige regeling
Algemeen
De regeling m.b.t. afstandsverkopen is van toepassing op (B2C):

 • Verkoop goederen aan een belasting- of niet-belastingplichtige rechtspersoon die geen intracommunautaire verwerving zal aangeven,
 • Verkoop goederen aan een particulier, waarbij het vervoer voor rekening is van de verkoper.

Bovenstaande verkopen zijn onderworpen aan btw tenzij de jaaromzet het bedrag van 35.000,00 € niet zal overschrijden (in sommige EU-landen 100.000,00 €).
(de drempel verschilt van land tot land)

“Bende van vier”
Volgende rechtspersonen dienen geen intracommunautaire aangifte aan te geven:

 • Vrijgestelde belastingplichtige,
 • Landbouwonderneming,
 • Kleine onderneming,
 • Niet-belastingplichtige rechtspersoon.

Indien zij toch voor meer als 11.200,00 € aan goederen kopen in een ander EU-land dan:

 • Moeten zij een btw-nummer aanvragen en de btw voldoen op de intracommunautaire verwerving,
 • Ofwel de verkoop laten plaatsvinden als een normale intracommunautaire verwerving.

Uitzonderingen
Bovenstaande regels gelden niet voor:

 • Nieuwe voertuigen,
 • Verkoop van goederen die door verkopen worden gemonteerd of geïnstalleerd,
 • 2de handsgoederen die onder margeregeling vallen.

Nieuwe regeling vanaf 01/07/2021
De huidige regels wat betreft de afstandsverkopen verdwijnen. (B2C)

Definitie afstandsverkopen
Er is sprake van een afstandsverkoop wanneer de verkoper:

 • Het vervoer uitbesteed aan een derde,
 • Verantwoordelijk is voor het vervoer,
 • Vervoerskosten factureert bij de afnemer,
 • Leveringsdiensten van een derde promoot.

Indien de koper de goederen zelf zal vervoeren of het vervoer zelf zal regelen is er geen sprake van een verkoop op afstand.

Aanpassing regels

Intracommunautaire afstandsverkopen
De bovenstaande drempel van 35.000,00 € zal worden afgeschaft. Vanaf 01/07/2021 zal er op de verkoop steeds btw moeten worden aangerekend van de lidstaat waar de klant gevestigd is.
De verkoper zal de btw in het land van de klant kunnen voldoen via de One Stop Shop (OSS) aangifte. Op die manier dient hij geen btw-nummer aan te vragen in elke lidstaat waar de klant gevestigd is.

Micro-ondernemingen
De micro-ondernemingen, gevestigd in de EU kunnen ervoor kiezen om meteen btw van de eigen lidstaat aan te rekenen als de drempel van 10.000,00 € niet zal worden overschreven.
Dit bedrag is van toepassing op afstandsverkopen én Telecom-diensten.

Afstandsverkopen bij invoer
Indien de verkoper de goederen via een derde land zal invoeren (niet noodzakelijk in eigen lid-staat) om nadien verder te verkopen zal deze verkoop onderworpen zijn aan de btw van de lidstaat waar de klant gevestigd is.
Deze btw zal kunnen worden voldaan via de I-OSS aangifte. Indien deze methode zal worden toegepast dan zal de invoer van de goederen worden vrijgesteld.
Let wel op dat deze methode enkel kan worden toegepast indien de verzending de waarde van 150,00 € niet zal overschrijden (waarde enkel te bekijken op het goed en niet de daar bijhorende kosten van levering, … met als voorwaarde dat ze afzonderlijk op de factuur worden weergegeven).

Indien deze regels op u van toepassing zijn, gelieve ons te informeren. Op die manier kan uw vennootschap dan worden geregistreerd in de One Stop Shop (OSS).

Deze kenmerken zijn niet volledig en slechts een beknopte samenvatting.

Heeft U meer informatie nodig? Contacteer ons kantoor.

Abonneer je gratis op onze newsflashes

Een nieuwigheid? Ontvang het rechtstreeks in je mailbox!

Eens praten over jouw boekhouding? Kom gerust langs, onze koffie staat alvast klaar!