In het voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd aan bepaalde fiche verplichtingen.

Fiches 281.50

Voor kosten (commissies, erelonen, enz…) verbonden aan leveringen of diensten binnen de EER, diende men voorheen steeds een fiche 281.50 in te dienen. Het voorontwerp voorziet nu een versoepeling voor deze verplichting. Het zal namelijk niet meer nodig zijn deze fiche in te dienen wanneer het gaat over een handeling waarvoor verplicht een ‘factuur of een document’ dient opgesteld te worden.

Bovendien wordt er in de mogelijkheid voorzien om een plafond in te voeren, waaronder de fiche 281.50 niet dient opgesteld te worden. Dit plafond mag niet meer bedragen dan 1.000 EUR, en geldt ‘per jaar/per leverancier’. Het plafond van 1.000 EUR zal niet worden geïndexeerd. (Momenteel is dit plafond 125 EUR)

Geplande inwerkingtreding: de vanaf 1 januari 2021 betaalde commissielonen, erelonen, enz.

Fiches 281.45

De schuldenaars van de roerende voorheffing op auteursrechten en naburige rechten dienen deze betaalde bedragen op te nemen op de zogenaamde fiche 281.45. Wegens een gebrek aan wettelijke grondslag was dit echter facultatief en werd dit in de meeste gevallen dat ook niet ingediend.

Het voorontwerp maakt echter gebruik om deze inkomsten mee toe te voegen aan de inkomsten die expliciet op individuele fiches dienen verantwoord te worden.
Door het toevoegen van deze verplichting, ontstaan er enkele ‘nadelige’ gevolgen indien men niet aan deze verplichting voldoet:

  *   Personenbelasting: de betaalde vergoedingen kunnen niet als beroepskost aftrekbaar zijn
  *   Vennootschapsbelasting: mogelijkheid tot aanslag geheime commissielonen
  *   Rechtspersonenbelasting: mogelijkheid tot bijzondere aanslag tegen 100%

Geplande inwerkingtreding: de vanaf 1 januari 2021 betaalde of toegekende inkomsten tijdens een belastbaar tijdperk dat ten vroegste verbonden is met het aanslagjaar 2022.

Deze kenmerken zijn niet volledig en slechts een beknopte samenvatting.
Heeft U meer informatie nodig? Contacteer ons kantoor.

Abonneer je gratis op onze newsflashes

Een nieuwigheid? Ontvang het rechtstreeks in je mailbox!

Eens praten over jouw boekhouding? Kom gerust langs, onze koffie staat alvast klaar!