VVPR Bis – verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Update 08/12/2021:

Wij merken op dat er een wetsontwerp op tafel ligt van de federale regering:

Er zullen enkele wijzigen plaatsvinden die het uitkeren van VVPR bis dividenden kunnen beperken. Zeker onderstaande punt kan wel eens een ‘probleem’ gaan geven bij enkele vennootschappen.

Beginpunt wachttermijn om te kunnen uitkeren aan een tarief van 15% roerende voorheffing i.p.v. 30% of 20%

Normaal:
Bij uitkering van dividenden uit de winstverdeling van het 2de boekjaar na boekjaar van inbreng in geld kan gebeuren aan een tarief van 20%.
Het tarief van 15% is enkel van toepassing voor dividenden die uitgekeerd worden het uit de winstverdeling van het 3de boekjaar na het boekjaar van inbreng/oprichting en volgende boekjaren.

Men maakt in het ontwerp gebruik om de regeling op dit punt nog strenger te maken. In de bestaande regeling geldt de verminderde RV ten aanzien van de dividenden die verleend of toegekend worden “uit de winstverdeling voor het tweede boekjaar of volgende na dat van de inbreng”. In de nieuwe regeling geldt de vermindering slechts ten aanzien van de dividenden die verleend of toegekend worden uit de winstverdeling voor het tweede boekjaar of volgende “na dat van de volledige volstorting van de bedragen waarop bij de oprichting of kapitaalverhoging is ingeschreven”. Anders gezegd : de wachttermijn start niet langer bij de ‘inbreng’ maar wel pas bij de ‘volledige volstorting’.

De nieuwe regels zullen van toepassing zijn op dividenden toegekend of betaalbaar gesteld met ingang van 1 januari 2022.

Dit is allemaal nog niet zeker en wordt vervolgd!

Deze kenmerken zijn niet volledig en slechts een beknopte samenvatting.

Heeft U meer informatie nodig? Contacteer ons kantoor.


Origineel bericht: Het uitkeren van een dividend uit de vennootschap gebeurt standaard aan een tarief van 30% roerende voorheffing.
Echter kunnen vennootschappen ook dividenden uitkeren aan een lager tarief (tot 15%), dankzij het zogenaamde VVPR-bis kapitaal.

VVPR staat voor: Verlaagde Voorheffing / Précompte Réduit

Voorwaarden om dit verlaagd tarief te kunnen toepassen zijn:

  1. Uitkering door een kleine vennootschap,
  2. Aandelen staan op naam,
  3. Inbreng werd gedaan in geld,
  4. Inbreng vanaf 01/07/2013

De inbreng in geld kan gebeuren voor een kapitaalsverhoging of ook voor een oprichting van een nieuwe (kleine) vennootschap.

Bij uitkering van dividenden uit de winstverdeling van het 2de boekjaar na boekjaar van inbreng in geld kan gebeuren aan een tarief van 20%.
Het tarief van 15% is enkel van toepassing voor dividenden die uitgekeerd worden het uit de winstverdeling van het 3de boekjaar na het boekjaar van inbreng/oprichting en volgende boekjaren.

Indien men niet wil wachten op de winstverdeling na einde van deze boekjaren kan er ook gewerkt worden met een tussentijds dividend om zo reeds vroeger de dividenden uit te keren en te voldoen aan de voorwaarden.

Deze kenmerken zijn niet volledig en slechts een beknopte samenvatting.

Heeft U meer informatie nodig? Contacteer ons kantoor.

Abonneer je gratis op onze newsflashes

Een nieuwigheid? Ontvang het rechtstreeks in je mailbox!

Eens praten over jouw boekhouding? Kom gerust langs, onze koffie staat alvast klaar!