Creditinteresten op de rekening courant kalenderjaar 2024

Wanneer je als bedrijfsleider of aandeelhouder van een vennootschap geld ter beschikking stelt aan jouw vennootschap kan je hiervoor aantrekkelijke interesten ontvangen. Voor het inkomstenjaar 2024 is het tarief van de creditinteresten 8,02%!

Dit biedt een mooie kans, vooral als er binnen de vennootschap een investering gepland staat maar de cashflow beperkt is. Door privégeld over te maken naar de vennootschap, kun je niet alleen de benodigde investeringen realiseren, maar ook genieten van een aantrekkelijke interest.
Let wel, de vennootschap moet 30% roerende voorheffing inhouden op deze te betalen interesten. Deze roerende voorheffing is ook ineens bevrijdend en moet niet meer worden aangegeven in het roerend inkomen (personenbelasting) van de ontvanger.

Er zijn echter enkele belangrijke voorwaarden om rekening mee te houden, zodat de interesten 100% aftrekbaar zijn:

  *   interesten mogen niet als te hoog worden beschouwd (de gehanteerde rente mag de marktrente dus niet overschrijden);
  *   het leningsbedrag mag ook niet te hoog zijn (het ontleende bedrag mag niet hoger uitvallen dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het fiscaal gestort kapitaal op het einde van het boekjaar).

Bij een te hoog aangerekende interestvoet of bij een te hoog leningsbedrag loopt de vennootschap het risico dat deze interest geherkwalificeerd zal worden in een niet-aftrekbaar dividend.

Voordat je geld overmaakt naar de rekening-courant, is het essentieel om goed geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden en voorwaarden.

Meer informatie nodig? Contacteer ons kantoor dan via info@sva-accountants.be of bel ons op via 03 369 30 37.

Abonneer je gratis op onze newsflashes

Een nieuwigheid? Ontvang het rechtstreeks in je mailbox!

Eens praten over jouw boekhouding? Kom gerust langs, onze koffie staat alvast klaar!