Seppe Sels

Rent a house concept

Nieuwe informatieverplichting ondernemingen

Vanaf het aanslagjaar 2024 komt er een nieuwe informatieverplichting van kracht die betrekking heeft op huurkosten voor ondernemingen. Als een eenmanszaak of vennootschap kosten aftrekt voor professionele huur van onroerend goed, zal er een verplichting komen voor de toevoeging van een bijlage in de fiscale aangifte. Deze verplichting ontstaat doordat een particulier zwaarder wordt belast […]

Nieuwe informatieverplichting ondernemingen Meer lezen »

Tablet in hands, digital invoice and delivery man with small business stock, owner and supply chain

Verplichting e-facturatie tegen 2026

Vanaf 1 januari 2026 wordt het gebruik van elektronische facturatie verplicht voor B2B-transacties. Alle BTW-plichtigen moeten dan hun facturatie laten verlopen via PEPPOL, het Europese netwerk voor gestructureerde formaten en elektronische verwerking.Dit zal voor kosten zorgen bij de ondernemingen, aangezien ze hierdoor verplicht zijn een ERP-pakket of facturatietool en toegang tot het PEPPOL-netwerk aan te

Verplichting e-facturatie tegen 2026 Meer lezen »

Male lawyer or notary working consulting and discussion to busin

Hervorming jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten

Zoals iedereen ongetwijfeld al heeft gelezen werd er een hervorming toegepast op de jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten (patrimoniumtaks). Dit is eigenlijk een vermogensbelasting die verschuldigd is door VZW’s, internationale VZW’s en private stichtingen en dient te worden berekend op het totaal van de bezittingen van de vereniging. Graag houden wij jullie op

Hervorming jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten Meer lezen »

Banking and savings

Creditinteresten op de rekening courant kalenderjaar 2024

Wanneer je als bedrijfsleider of aandeelhouder van een vennootschap geld ter beschikking stelt aan jouw vennootschap kan je hiervoor aantrekkelijke interesten ontvangen. Voor het inkomstenjaar 2024 is het tarief van de creditinteresten 8,02%! Dit biedt een mooie kans, vooral als er binnen de vennootschap een investering gepland staat maar de cashflow beperkt is. Door privégeld

Creditinteresten op de rekening courant kalenderjaar 2024 Meer lezen »

top view of woman putting euros banknotes in wallet on wooden background

Vermeerderingspercentage voorafbetalingen vennootschapsbelasting en personenbelasting stijgt naar 9% vanaf AJ2025!

Tijdig voldoende vooraf betalen is meer dan ooit de boodschap! Er zijn enkele belangrijke wijzigingen in de voorafbetalingen van belastingen. Het vermeerderingspercentage in de vennootschapsbelasting bij onvoldoende voorafbetalingen springt van 6,75% naar een aanzienlijke 9%.Ook in de personenbelasting zien we een vergelijkbare stijging, waarbij het percentage verdubbelt van 4,5% naar 9%. De voorafbetalingen moeten binnen

Vermeerderingspercentage voorafbetalingen vennootschapsbelasting en personenbelasting stijgt naar 9% vanaf AJ2025! Meer lezen »

Interest rate, financial or mortgage rates concept

Intresten RC? Debet en credit?

Marktrente voor creditinteresten  De marktrente voor creditinteresten (in de bedrijfsleider zijn voordeel) op jouw rekening-courant bedraagt: Dit is een mooie alternatieve verloningstechniek, minder belast als bezoldiging en niet onderworpen aan sociale bijdrage.  Let op: er zijn nog andere regels waar je rekening mee dient te houden. Gelieve ook te noteren dat dit een bruto %

Intresten RC? Debet en credit? Meer lezen »

Buying new car

Bestel je plug-in hybride nog snel voor 30/06/2023

Bestel op tijd een plug-in hybride vooraleer het full elektrisch tijdperk quasi verplicht wordt voor bedrijven en hun medewerkers. Aftrekbaarheid van plug-in hybride personenwagens: Koop of bestel je de plug-in hybride personenwagen vóór 30/06/2023, dan is deze wagen – indien voldaan aan alle voorwaarde – voor 100% fiscaal aftrekbaar (directe belastingen) behalve de fossiele getankte

Bestel je plug-in hybride nog snel voor 30/06/2023 Meer lezen »

Businessman counting bills savings investments dividends on calculator, managing money

Toch VVPRbis voor VOF en COMMV?

Via het VVPRbis regime kunnen bepaalde vennootschappen dividenden uitkeren aan een verlaagd tarief van roerende voorheffing. Niet 30% roerende voorheffing, maar 15% roerende voorheffing. Wat zijn de voorwaarden? Het moet gaan om een kleine vennootschap, voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. De dividenden moeten voortkomen uit

Toch VVPRbis voor VOF en COMMV? Meer lezen »