januari 2022

finance

Marktrente voor creditintresten op uw RC voor het jaar 2021

UPDATE: Opnieuw 4,07% marktrente voor creditintresten op uw rekening-courant (AJ2022)! Indien een bedrijfsleider of aandeelhouder van een vennootschap geld ter beschikking stelt aan de vennootschap, dan kan de vennootschap hiervoor intresten toekennen. Dit is in de praktijk bijvoorbeeld het geval wanneer de rekening-courant van de bedrijfsleider of aandeelhouder een creditstand vertoont. Tevens wordt deze techniek […]

Marktrente voor creditintresten op uw RC voor het jaar 2021 Meer lezen »

Modern technology in healthcare and medicine

BTW statuut inzake medische verzorging/behandelingen – NIEUW ANNO 2022

THEORIE/WIJZIGINGEN: Er wordt verwezen naar art. 44 BTW → prestaties vrijgesteld van BTW in de medische sector (artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verloskundigen, verplegers, psychologen, diensten familiale hulp, bejaardenzorgen, etc). De zienswijze van de BTW-administratie wijzigt toch wel ingrijpend. Hieronder krijgt u notie van deze wijzigingen. “Enkel handelingen met een therapeutisch doel kunnen nog van de BTW-vrijstelling

BTW statuut inzake medische verzorging/behandelingen – NIEUW ANNO 2022 Meer lezen »

Underfloor Heat Adjustment

Wijzigingen inzake forfaitair voordeel van alle aard voor elektriciteit en verwarming

Een vennootschap kan de energiekosten van een verblijfplaats/woning van haar bedrijfsleider of werknemer betalen. Deze worden dan rechtstreeks betaald aan de energieleverancier met rechtsgeldige facturen op haar (de vennootschap) naam en btw-nummer indien van toepassing. Indien u dit deed in het verleden was dit soms een optimalisatie-techniek daar het voordeel van alle aard waarop de

Wijzigingen inzake forfaitair voordeel van alle aard voor elektriciteit en verwarming Meer lezen »