Wijzigingen inzake forfaitair voordeel van alle aard voor elektriciteit en verwarming

Een vennootschap kan de energiekosten van een verblijfplaats/woning van haar bedrijfsleider of werknemer betalen. Deze worden dan rechtstreeks betaald aan de energieleverancier met rechtsgeldige facturen op haar (de vennootschap) naam en btw-nummer indien van toepassing.

Indien u dit deed in het verleden was dit soms een optimalisatie-techniek daar het voordeel van alle aard waarop de genieter belast werd in de personenbelasting vaak lager was als de effectieve kostprijs die de vennootschap betaalde voor deze energiekosten.

Sinds 1 januari 2022 is dit in vele gevallen niet meer fiscaal interessant. Waar komt het op neer?

  1. De vennootschap bezit een gebouw, stelt dit ter beschikking aan haar bedrijfsleider of werknemer en tezamen voorzien zij tevens de nutsvoorzieningen te betalen van dit gebouw: In deze situatie zal de genieter een forfaitair VAA oplopen voor de bewoning alsook een forfaitair VAA voor de energiekosten (elektriciteit en verwarming). In deze stelling blijft het vroegere gebruik mogelijk en kan men dus nog wel een forfaitair VAA voor elektriciteit en verwarming blijven toepassen.
  2. De vennootschap bezit geen gebouw en stelt dus geen gebouw ter beschikking. De vennootschap voorziet dan wel de nutsvoorzieningen voor haar bedrijfsleider of werknemer te betalen via facturen: Deze situatie was vroeger mogelijks voordeliger, maar niet meer voordelig vanaf 1 januari 2022. Indien de vennootschap dit voorziet, zal de genieter (bedrijfsleider of werknemer) belast worden, niet op het forfaitair VAA voorzien in het KB WIB, maar op de werkelijk kosten en dus de facturen.

Het komt er op neer dat hierdoor geen extra fiscaal voordeel meer zal gecreëerd worden.

U kan wel opmerken dat dit natuurlijk een bewuste keuze is van de overheid door de stijging van de energiekosten…

Tip: Heeft u er al aan gedacht enkel het beroepsmatig percentage van de energiekosten in de bedrijfskosten van uw vennootschap in te brengen en dit zonder VAA?

Dit kan heel voordelig zijn!

Deze kenmerken zijn niet volledig en slechts een beknopte samenvatting.

Heeft u meer informatie nodig? Contacteer ons kantoor.

Abonneer je gratis op onze newsflashes

Een nieuwigheid? Ontvang het rechtstreeks in je mailbox!

Eens praten over jouw boekhouding? Kom gerust langs, onze koffie staat alvast klaar!