Nieuwe regels invorderen consumentenschulden: opfrissing

Op datum van 01 september 2023 trad de nieuwe wetgeving m.b.t. de schulden van de consument in werking.
Gezien deze datum een tijdje achter ons ligt komen wij hier graag nog even op terug ter opfrissing van de nieuwigheden.

We kunnen alvast meegeven dat de datum van 01 september 2023 betrekking heeft op de nieuwe overeenkomst of nieuwe schulden vanaf 01 september 2023. Voor bestaande overeenkomsten en schulden trad deze wetgeving in werking op datum van 01 december 2023.

Hierbij geven we nog een kort overzicht van de zaken die belangrijk zijn:

  *   Er mogen geen kosten worden aangerekend bij het verzenden van de eerste betalingsherinnering. Een eerste betalingsherinnering is dus altijd gratis. Indien er meerdere herinneringen dienen te worden verzonden m.b.t. dezelfde schuld mogen deze maar een bijkomende kost met zich meebrengen van maximum 7,50 EUR per herinnering.

De eerste betalingsherinnering dient ook een aantal verplichte gegevens te bevatten zoals bv. welke kosten er mogelijks in rekening worden gebracht bij niet of laattijdige betaling van de schuld.
  *   Intresten en extra kosten kunnen pas 14 dagen na eerste betalingsherinnering, en na niet-betaling, worden aangerekend.
  *   Er worden strikte grenzen gesteld aan het aanrekenen van intresten en schadebedingen.
Indien er niet voldaan wordt aan deze regels worden de schadebedingen als ongeldig beschouwd of kan er bijvoorbeeld ook geen incasso worden toegepast op de openstaande schuld.

Indien de consument ernaar vraagt, dient de onderneming alle bewijzen van de schuld te kunnen voorleggen alsook alle informatie van hoe men de schuld kan betwisten.

Deze kenmerken zijn niet volledig en slechts een beknopte samenvatting.
Meer informatie nodig? Contacteer ons kantoor dan via info@sva-accountants.be of bel ons op via 03 369 30 37.

Abonneer je gratis op onze newsflashes

Een nieuwigheid? Ontvang het rechtstreeks in je mailbox!

Eens praten over jouw boekhouding? Kom gerust langs, onze koffie staat alvast klaar!