Nieuwe informatieverplichting ondernemingen

Vanaf het aanslagjaar 2024 komt er een nieuwe informatieverplichting van kracht die betrekking heeft op huurkosten voor ondernemingen. Als een eenmanszaak of vennootschap kosten aftrekt voor professionele huur van onroerend goed, zal er een verplichting komen voor de toevoeging van een bijlage in de fiscale aangifte.

Deze verplichting ontstaat doordat een particulier zwaarder wordt belast bij het verhuren aan een vennootschap of eenmanszaak dan aan een particulier. Bij particuliere verhuur wordt men belast op basis van het kadastraal inkomen, terwijl bij professionele verhuur (aan onderneming) de werkelijke inkomsten belast worden. Dit verschil is er omdat bij ondernemingen deze kost aftrekbaar is en dus zorgt voor minder belastingen.  Doordat dit verschil soms kan oplopen tot hoge bedragen, gebeurde het wel eens dat de particuliere verhuurder enkel het kadastraal inkomen ging aangeven en niet de werkelijke inkomsten, terwijl de onderneming de professionele huurkosten ook in aftrek ging nemen.

Om dit tegen te gaan, wordt een extra bijlage vereist met de volgende gegevens:

  • Naam, adres en rijksregister-/ondernemingsnummer van de verhuurder;
  • Adres van het gehuurde onroerend goed;
  • Het totale bedrag van de betaalde huur;
  • Het gedeelte van de huurvergoeding dat in aftrek werd genomen. 

Deze bijlage zal ook verplicht zijn bij een recht van erfpacht, recht van opstal, recht van vruchtgebruik of een erfdienstbaarheid.

Indien u de bijlage niet indient met de fiscale aangifte zal dit ervoor zorgen dat de professionele huurkosten niet aftrekbaar zullen zijn in de vennootschap.

Deze kenmerken zijn niet volledig en slechts een beknopte samenvatting.

Meer informatie nodig? Contacteer ons kantoor dan via info@sva-accountants.be of bel ons op via 03 369 30 37.

Abonneer je gratis op onze newsflashes

Een nieuwigheid? Ontvang het rechtstreeks in je mailbox!

Eens praten over jouw boekhouding? Kom gerust langs, onze koffie staat alvast klaar!